Vårterminen startar den 7 januari.

Anmälan sker direkt i hallen till ledarna som finns på plats
när respektive grupp startar.


I den yngsta barngruppen 3-4 år får en förälder gärna sitta kvar i hallen.
I ALLA ÖVRIGA GRUPPER
måste gymnasten klara av att vara utan förälder i hallen under träningen.


________________________________________________________________________________
WebDesign & Copyright ©
2010 Träningscentret - Trelleborg